• Absolute controle over effectieve reiniging van de keuken… tot ontsmetting.

  • Een gegarandeerd optimale hygiëne van uw installaties door het detecteren en verwijderen van de biofilmbesmettingen

Patenten

brevets

Een patent is een industriële eigendomstitel die zijn houder een exclusief gebruiksrecht verleent op de gepatenteerde uitvinding. Deze titel heeft een beperkte duur, doorgaans 20 jaar. Het patent is alleen geldig op het door de houder opgegeven grondgebied.

De uitvinding wordt echter 18 maanden na het deponeren openbaar gemaakt. Vanaf dat ogenblik is de uitvinding voor iedereen bekend, maar is de exploitatie ervan beschermd. De strategie die REALCO heeft gekozen om de resultaten van haar onderzoeken te beschermen, bestaat doorgaans uit het deponeren van patenten. In de waterzuiveringssector is het belangrijk dat vernieuwende uitvindingen op basis van specifiek geselecteerde enzymen en/of micro-organismen gepatenteerd worden.

Hetzelfde geldt voor de reinigingssector waar de ontwikkeling van innovatieve formules op basis van een mix van grondstoffen (die de werking van bestaande producten effectiever maken) deze beschermingswijze noodzakelijk maakt. En dit ondanks het feit dat deze sector een belangrijk voorrangsrecht stelt.

Een patent biedt een bijzonder belangrijk concurrentievoordeel, vooral als het gaat om formules.

Bovendien verstevigt het deponeren van patenten de geloofwaardigheid van Realco.

Sinds 1997 heeft de R&D-afdeling van REALCO meerdere patenten gedeponeerd, waarvan 5 hoofdpatenten:

Patent PCT/BE98/00152:

De opheffing van het afremmend effect van reinigingsmiddelen op de bacteriën dankzij de werking van enzymen.
Dankzij het gebruik van enzymen bij de reiniging kunnen de resultaten van de afvalwaterzuivering worden verbeterd.
Het gebruik van de enzymatische producten van REALCO draagt bij aan het milieu door een betere biologische zuivering van afvalwater.

Patent PCT/EP2006/060244

Reinigende formule waarbij enzymen gecombineerd worden met hernieuwbare grondstoffen.
In tegenstelling tot de grondstoffen van petrochemische herkomst, zijn de hernieuwbare grondstoffen afkomstig van planten, dieren of microben. Het belang van het gebruik van deze hernieuwbare grondstoffen is dat ze bijdragen aan duurzame ontwikkeling, precies door de voorkeur te geven aan hernieuwbare hulpbronnen in plaats van aan fossiele hulpbronnen. Uit de analyse van de levenscyclus van het product blijkt dan ook dat het heel wat beter scoort inzake CO2-uitstoot. REALCO heeft kunnen aantonen dat door het combineren van deze hernieuwbare grondstoffen en enzymen reinigingsproducten kunnen worden bekomen die veel doeltreffender zijn dan hun tegenhangers van petrochemische oorsprong of die enkel hernieuwbare grondstoffen bevatten, en dat ze bovendien voor een betere enzymenstabiliteit zorgen.

Patent PCT/EP2008/068331

Procedé dat de ontwikkeling van bepaalde plantenziekten beperkt.
Dit procedé, Biophytomax genoemd, heeft als doel de ontwikkeling van bepaalde plantenziekten te beperken dankzij het afremmend effect van extracellulaire enzymen aangemaakt door pathogene micro-organismen. Hiermee wordt gestreefd naar een behandeling die milieuvriendelijker en duurzamer is.

Patent EP2243821 / PCT/EP2010/065567

Verwijderen van biofilms.
Enzymatisch procedé, bedoeld voor de totale en duurzame verwijdering van biofilms.

Patent EP10196305.6

Gebruik van enzymen in het productieproces van pulp en papier.
Het patent betreft de toepassing van enzymen in de productieprocessen van pulp en papier, met de specifieke eigenschap dat de werking van de enzymen in deze processen kan worden gecontroleerd via een principe van een omkeerbaar afremmend effect op commando. De toepassingen waarop de aandacht wordt gericht, zijn energiebesparing (raffineren en drogen), de papierkenmerken en de productiviteit door een beter rendement van de machine.