• Absolute controle over effectieve reiniging van de keuken… tot ontsmetting.

 • Een gegarandeerd optimale hygiëne van uw installaties door het detecteren en verwijderen van de biofilmbesmettingen

Milieucharter

environnement sustainability Realco

De hoofddoelstelling van REALCO is het waarborgen van het welzijn van de mens. Het opstellen van een milieucharter leunt daarom perfect aan bij onze waarden. REALCO wil via haar ervaring aantonen dat een milieuvriendelijke houding verenigbaar is met de gezonde groei van een onderneming. Als biotechnologisch bedrijf dat gespecialiseerd is in enzymen staat het milieu centraal binnen onze beroepsactiviteit. Via dit Charter zorgen we ervoor dat ons gedrag en onze handelingen in overeenstemming zijn met onze Missie. Bovendien willen we onze milieuprestaties voortdurend verbeteren door het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Het charter wil alle REALCO medewerkers, onze klanten en leveranciers samenbrengen rond een ambitieus sociaal project dat bijdraagt tot het welzijn van de werknemers.

1) Mobiliteit

 • De medewerkers zijn gevoelig voor minder vervuilende alternatieven in het kader van hun verplaatsingen en zijn voorstander van carpooling. Daarom is er een interactieve kaart beschikbaar om hun gemotoriseerde trajecten te organiseren.
 • Een fietsenstalling is beschikbaar voor het personeel en de bezoekers.
 • Een routebeschrijving met het openbaar vervoer wordt op de website gepubliceerd. Deze routebeschrijving wordt aan onze klanten en leveranciers medegedeeld tijdens hun bezoek.
 • Het beleid rond bedrijfswagens is voorstander van voertuigen met een lage CO2-uitstoot.
 • Flexibiliteit in de werkuren wordt toegestaan onder de voorwaarden als bepaald in het arbeidsreglement om de spitsuren te vermijden.
 • Verplaatsingen voor beroepsdoeleinden worden zoveel mogelijk vermeden en vervangen door video- of audiogesprekken.
 • Gegroepeerde leveringen voor lunch zijn mogelijk voor de werknemers.
 • Bij gelijke prijzen geeft REALCO de voorkeur aan lokale transportdiensten en / of transportdiensten die een milieucharter ondertekenden.

2) Biodiversiteit en voeding

 • Water fonteintjes zijn ter beschikking van het personeel. Glazen om te drinken vervangen de plastiek bekertjes.
 • Voedsel wordt in bulken geleverd.
 • Wekelijks worden er fruitmanden met seizoens- en lokaal fruit aan het personeel voorgesteld.
 • De buitenranden van de onderneming worden zodanig ingericht om bomen en nestkastjes ter bevordering van de biodiversiteit te plaatsen. In de boomgaard van REALCO kunnen de werknemers genieten van seizoensfruit.

3) Sorteren en recycleren

 • Alle afval uit de kantoorruimtes en uit de productieafdeling wordt gesorteerd en gerecycleerd.
 • Organisch afval wordt gerecupereerd en voedt de compost om groene meststof voor de beplanting rondom het gebouw te creëren. Het gemaaide gras en de bladeren worden eveneens ter plaatse gecomposteerd en gerecupereerd voor de beplanting.
 • Enkel wanneer het nodig is worden er documenten recto/verso en in zwart/wit afgedrukt. Afdrukken op kladpapier wordt gestimuleerd.
 • REALCO verkiest de aanleg van een elektronisch archief.
 • De toners van de printers worden naar een daarvoor gespecialiseerd bedrijf gebracht.
 • Elk niet gebruikt voorwerp (PC, printer, gsm, stoel, tafel) wordt gerecupereerd, gerecycleerd of aan een vereniging gegeven.

4) Elektriciteit & Verwarming

 • Ons kantoorgebouw is passiefbouw.
 • De kantoorruimtes, de werkplaats en de buiteninrichting worden verlicht met spaarlampen.
 • De kantoorruimtes zijn uitgerust met bewegingsdetectoren om elk onnodig elektriciteitsverbruik te vermijden.
 • Alle computers worden elke avond uitgeschakeld.
 • Elke medewerker krijgt een trui als aanvullend verwarmingsapparaat in de kantoorruimtes.
 • De 252 fotovoltaïsche panelen laten REALCO in haar eigen elektriciteitsverbruik voorzien.

5) Communicatie

 • Alle interne communicatie verloopt alleen via elektronische post.
 • De richtlijnen worden in de kantoorruimtes verspreid om het personeel op de hoogte te brengen van onze ecologisch verantwoorde aanpak.
 • De externe communicatie verloopt zoveel mogelijk elektronisch.

De REALCO medewerkers verbinden zich ertoe het milieucharter na te leven en communiceren de milieudoelstellingen van de onderneming aan de klanten, investeerders en andere externe stakeholders. Dit charter, uitgegeven voor de eerste keer in februari 2017, wordt jaarlijks bijgewerkt.